IJAMBO RYA NYIRICYUBAHIRO MUSENYERI FILIPO RUKAMBA MU GUSOZA ICYUMWERU CY’UBUREZI GATOLIKA

IJAMBO RYA NYIRICYUBAHIRO MUSENYERI FILIPO RUKAMBA MU GUSOZA ICYUMWERU CY’UBUREZI GATOLIKA   Nyakubahwa Ministri w’Uburezi, Ba Nyakubahwa Bepiskopi, Bayobozi b’ingeri zose, Babyeyi, barezi, Banyeshuri mwese muri hano, Bavandimwe Imyaka ibaye cumi n’umwe (2008-2018) twizihiza icyumweru cy’uburezi gatolika. Nifuzaga gutangira iri

Share this page

Ijambo rya Nyiricyubahiro Musenyeri Andrzej Józwowicz, Intumwa ya Papa mu Rwanda mu birori byo gusoza icyumweru cy’uburezi gatolika mu ku rwego rw’igihugu ku wa 22 kamena 2018

Ba nyakubahwa mwese muteraniye hano, Yezu Akuzwe! Njya nshimiswa cyane n’uko mu Rwanda, amashuri gatolika ari hose mu gihugu, uyasanga mu mijyi ndetse mu byaro bya bindi bya kure, mu duce dutuwemo cyane n’abagatolika kimwe n’utwo abagatolika ari mbarwa. Nyamara

Share this page